Telefon : 030 300 550

-->

Inštitut za bioresonanco in regulativno medicino

Inštitut za bioresonanco in regulativno medicino je neprofitna organizacija, ki spodbuja, izobražuje in svetuje ter uvaja nove programe, prijeme, znanja in metode na področju bioresonance.

DEJAVNOSTI

  • organizacija seminarjev in delavnic ter izobraževanja BICOM terapevtov,
  • organizacija seminarjev in delavnic ter izobraževanja BICOM terapevtov,
  • skrb za strokovna gradiva in njihove prevode v slovenski jezik,
  • osveščanje širše javnosti o novostih na področju bioresonančnega zdravljenja
  • podeljevanje letnih certifikatov za BICOM terapevte in nadzor

TERAPEVTI

Certificiran BICOM terapevt po pridobitvi osnovnih znanj iz bioresonance v koledarskem letu zbere zadostno število kreditnih točk, ki jih pridobi na delavnicah, seminarjih, kongresih, z aktivno udeležbo in s pisanjem poročil o svojih pacientih. S certifikatom in nalepko na vratih dokazuje, da izpolnjuje pogoje ter se strokovno izpopolnjuje.

Več o tem si lahko preberete tukaj